Schoolraad

De schoolraad is samengesteld door een afvaardiging van het personeel, de ouderraad en de lokale gemeenschap.
Er is een voorzitter, secretaris en verslaggever.
De schoolraad komt een 3-tal keer per jaar samen.